המצב הביטחוני, עלייה ביוקר המחייה ובמוצרים בסיסיים ומצבי מיתון במשק הישראלי בפרט והעולמי בכלל מאלצים יזמים חדשים וותיקים כגון יהודה שרעבי למצוא פתרונות יצירתיים ולפתח מודעות חדשה להתמודדות במצבי מיתון במשק.

הנפגעים הראשונים בכל מיתון הינם בעלי העסקים הקטנים והבינוניים ועל אחת כמה וכמה המיזמים הנמצאים בתחילת דרכם. מיזמים אלו חסרים את הכלים, הידע והניסיון הדרושים לצורך היערכות לקראת מצבי מיתון. רווח גולמי נמוך מהצפוי וחריגה מהתכנית העסקית הראשונית, קושי בעמידה בהחזרים בנקאיים והחזרי הלוואות, בלבול בנוגע להמשך קיום העסק, עצירת התפתחות העסק, תפקוד לא בריא של העובדים, ירידה ביעילות העבודה ועוד. יזמות בימי מיתון מצריכה מספר פעולות:

  1. ייעוץ עסקי במצבים אלו הינו אפשרות חכמה להתמודדות נכונה. גורמים מקצועיים שיכולים להעריך את העסק ואת רווחיותו במצב הנוכחי, את הדרכים הנכונות להתמודדות ואת הכלים העסקיים שיסייעו למיזם בתחילת דרכו.
  2. הכנת תכנית עבודה מחודשת עם אנשי מקצוע, בשיתוף המשקיע של המיזם, היזמים המעורבים ואנשי המפתח בארגון. התכנית העסקית תתבסס על הערכה מחודשת של המשאבים הקיימים, המטרות החדשות המבוססות על צפי שוק והערכה של מצב המיזם וכן פעולות שיווק נדרשות.
  3. צמצום משמעותי בהוצאות. כל מה שניתן לוותר עליו, יוצא החוצה. בדיקה מעמיקה של רשימת ההוצאות הנוכחית והתאמתה למצב החדש. בדיקה של חריגות מתקציב בנושאי דלק וביטוחים, משכורות, קופה קטנה ועוד.
  4. הכנה של תזרים מזומנים מפורט המאפשר לבדוק את המצב הקיים וכן פנייה לבדיקת הלוואה זמנית לצליחת המיתון הזמני. הלוואה זו עליה להיות בתנאים נוחים עבור הארגון. חשוב לוודא כי העסק יוכל לעמוד בהחזרים.
  5. בדיקה מחודשת של תפקידים בחברה. כחלק מייעול פעולות החברה יש לבדוק כי אכן העובדים מבצעים את עבודתם על הצד הטוב ביותר. כמו כן חשוב לוודא כי הגדרות התפקידים עונות על צרכי החברה ואינן דורשות שינוי בתפקידים לצורך מילוי מטרות העסק.
  6. שיווק ללקוחות חדשים ופעולות לשמירת הלקוחות הקיימים הינם אפיקים הכרחיים לחיי הארגון.

לסיכום, ניתן לומר כי תקופות המיתון הן זמן מצוין לעריכת חשבון מחודש ובדיקה של התחומים הדורשים היערכות המבוססת על המצב הקיים. התמקדות בשיווק, שימור וצמצום הוצאות נדרשת יותר מכל.